Proiect

Proiectul explorează dinamicile marginalizării sociale în contextul investițiilor industriale și politicilor publice. Vom încerca să răspundem la următoarele patru întrebări interconectate: Cum au modelat diferitele cicluri de industrializare, dezindustrializare și reindustrializare tendințele marginalizării în cadrul economiilor semi-periferice din Europa Centrală și de Est? Ce diferențe au existat între modul în care romii au experimentat aceste cicluri de transformări față de lucrătorii de alte etnii în muncă, locuire și migrație? Cum a mediat statul, prin regimurile de politici de nivel macro (socialiste, post-socialiste, neo-dezvoltaționiste, neoliberale), efectele acestor cicluri asupra marginalizării? Ce impact au avut politicile de nivel mezo, municipale asupra marginalizării (spre exemplu prin crearea în jurul companiilor de stat ale unor forme de locuire colectivă mixte din punct de vedere etnic înainte de 1990, și prin formarea piețelor imobiliare segregate de după )? Un răspuns concomitent la aceste întrebări va furniza fundamentul pentru crearea unei rețele colaborative de reprezentanți ai comunităților de romi, administratori publici, angajatori, sindicaliști, universitari și activiști dornici să contribuie la îmbunătățirea vieții celei mai greu încercate minorități etnice din România.

Obiectivul teoretic principal al proiectului nostru este furnizarea unei înțelegeri intersecționale ale problemelor definite mai sus, ce merge dincolo de cadrele centrate fie pe particularități culturale, așa cum sunt ele articulate în majoritatea studiilor despre romi, fie pe abordări ale clasei sociale aplicate relațiilor industriale și dezvoltării. Perspectiva noastră este situată la intersecția dintre economie politică, sociologie, istorie și antropologie pentru a propune o nouă teoretizare a modului în care modalitățile variabile de inserție industrială în economia globală au generat forme diferite de marginalitate socială și pentru a înțelege felul în care categoriile sociale rasializate și marginalizate au gestionat aceste situații. Din punct de vedere metodologic, ambiția proiectului este să mobilizeze de o manieră interdisciplinară cele mai inovatoare modele interpretative din științele sociale prin combinarea analizei istorice, statistice și etnografice, și prin utilizarea unor metode de cercetare diverse precum istoria orală, interviurile aprofundate, observația participativă, chestionarele, analiza politicilor publice, precum și analiza secundară de date statistice.

Rezultatele preconizate ale acestui proiect vor furniza o evaluare complexă a transformărilor economice ale ultimelor decenii și vor identifica punctele unor posibile intervenții cu scopul de a redresa relațiile capital-muncă, a atenua rasializarea muncitorilor romi și non-romi, a susține forme de solidaritate între muncitorii imigranți și cetățeni, și, nu în ultimul rând, de a încuraja revendicările pentru locuire adecvată și accesibilă. Fiecare dintre cele șase pachete de lucru ale proiectului va furniza rezultate concrete materializate în articole în reviste și volume, urmărind dezvoltarea unor noi abordări teoretice pe baza cercetărilor noastre empirice. Împreună ele furnizează un cadru sistematic pentru înțelegerea legăturii dintre ciclurile de investiții industriale și marginalizarea socială a romilor, și contribuie la definirea unei agende publice în vederea depășirii condiției de deposedare în muncă, locuire și migrație.