Echipa

Eniko Vincze (Project Director)

Profesor în sociologie la Universitatea Babeș-Bolyai (Facultatea de Studii Europene) și activistă pentru dreptate locativă în cadrul Căși sociale ACUM! din Cluj. Cercetările și publicațiile sale din utlimii cinci ani adresează teme precum marginalizarea socio-teritorială și rasializarea sărăciei, dezvoltare inegală și injustiție spațială, politica și criza locuirii, dezvoltare imobiliară și acumulare de capital. Este autoarea următoarelor studii pe teme legate de proiectul PRECWORK și în special pe locuire și dezvoltare teritorială inegală.


Jon Horgen Friberg (Research Director)

Jon Horgen Friberg este cercetător, profesor și directorul de cercetare al Institutului pentru Muncă și Cercetare Socială (FAFO). El are un doctorat in sociologie și numeroase publicatii despre teme precum migratia interantională, integrarea imigranților, libera circulație în UE, piețe ale muncii și condițiile de trai a grupurilor marginalzate, precum și despre mobilitate socială și transformări culturale în cadrul tinerilor din diverse societăți. El are o expertiză îndelungată în utlizarea metodelor calitative și cantitative de cercetare.


Violetta Zentai (Scientific Consultant)

Violetta Zentai este antropolog social și profesor asociat în cadrul Școlii de Politici Publice și cercetător în cadrul Institutului pentru Democrație de la Central European University. Ea este de asemenea membră a Departamentului de Sociologie și Antropologie Socială de la CEU. Cercetările ei se focalizează pe inegalitățile entice și de gen, transformări socio-economice post-socialiste, politici europene de incluziune socială si fromare a societății civile pro-egalitare.


Angéla Kóczé (Scientific Consultant)

Angéla Kóczé este profesor asistent si ocupă catedra de Studii Rome, și director academic al programului de pregătire a absolvenților romi din cadrul Central European University, din Budapesta, Ungaria. Între 2013 și 2017, ea a fost profesor invitat în cadrul Departamentului de Sociologie, Gen și Sexualitate de la Wake Forest University in Winston Salem, NC, SUA. Ea a publicat numeroase articole recenzate și capitole de cărți în cadrul unor edituri internaționale precum Palgrave Macmillan, Ashgate, Routledge și CEU Press, și o serie de lucrări centrate pe recomandări de politici publice pe tema incluziunii sociale, egalității de gen, justiției sociale și societății civile. In 2013 Centrul International Woodrow Wilson din Washington a onorat-o pe doamna Kóczé cu Premiul ‘Ion Rațiu’ pentru Democrație pentru abordările ei interdisciplinare în cercetare, care combină angajamentul comunitar și recomandările de politici publice cu cercetările bazate pe observație participativă în cadrul comunităților de romi. Ea este co-editorul cărții The Romani Women’s Movement: Struggles and Debates in Central and Eastern Europe (Routledge, 2019, împreună cu Violetta Zentai, Jelena Jovanović și Enikő Vincze) și The Roma and their Struggle for Identity in Contemporary Europe (Oxford: Berghahn, 2020, împreună cu Huub van Baar.


Cornel Ban (Senior Researcher)

Cornel Ban a devenit in anul 2019 profesor la Copenhagen Business School unde predă cursuri de economie politică internațională. Înainte de ocuparea acestui post a fost Lector la City University of London, conferențiar la Boston University și cercetător post-doctoral la Brown University. A publicat numeroase studii și cărți de economie politică printre care ‘Dependență și dezvoltare. Economia politică a capitalismului românesc’ apărută la editura Tact în 2014.

 

Neda Deneva-Faje (Senior Researcher)

Neda Deneva-Faje are un doctorat în sociologie și antropologie socială de la Central European University. Dizertația ei a constituit o cercetare etnografică despre migranții bulgari musulmani ăn Spania și reconfigurarea cetățeniei în viața cotidiană. De asemenea a analizat regimurile de mobilitate, muncă si protecție socială în cadrul Uniunii Europene. Cercetările ei acoperă teme precum migrația trans-națională, transformările muncii și noile regimuri de lucru, cetățenia socială și relațiile cu statul, munca de îngrijire și relațiile dintre minorități și stat în Europa de Est. Mai recent cercetările ei s-au focalizat pe mobilitatea persoanelor cu calificare profesională înaltă din sectorul medical și IT din Bulgaria și România. Neda a dețiunut pozitii post-doctorale de cercetare la Humboldt University, Berlin, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, Center for Liberal Strategies, Sofia, Centre for Advanced Studies, Sofia, and New College Europe, Bucharest.


Gabriel Troc (Senior Researcher)

Gabriel Troc is associated professor at the Faculty of Sociology and Social Work, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, teaching courses on Introduction to Anthropology, Theory of Social Anthropology, Roma in Central and Eastern Europe and Postmodernism and Critical Thinking. He earned a PhD in Philosophy (2004) and a master in Cultural Anthropology (1998), both at Babeș-Bolyai University. His research interests include rural Roma populations, transnational migration, urban development, social stratification and labor relations in post-socialism. He did fieldwork in various rural areas from Romania (Oaș County, Sălaj, Teleorman, Maramureș, Danube Delta) and Italy (Veneto). He published a book on postmodernism in cultural anthropology and co-edited one on foreign anthropologists working in Romania.


Mara Mărginean (Senior Researcher)

Mara Mărginean este CSIII la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca. Specializează în istoria socială în epoca contemporană, are preocupări de istorie urbană, istoria muncii, consum, alimentație și standarde de viață, producerea și transferul de cunoaștere în perioada Războiului Rece, dezvoltare și teorii ale modernizării în secolul XX. A beneficiat de burse de cercetare și formare profesională în Berlin, Budapesta, Geneva, Lviv, Londra, si Moscova.


Sorin Gog (Senior Researcher)

Sorin Gog lucrează ca antropolog si sociolog în cadrul Universității Babeș-Bolyai unde predă cursuri de teorii sociologice contemporane, sociologia religiei și paradigme ale secularizării. A desfășurat mai multe stagii de cercetare la Universitatea Fribourg (Elveția), Institutul Max Planck pentru Antropologie Socială (Germania), IWM (Austria), Colegiul Noua Europă (România) și Colegiul pentru Studii Avansate din Helsinki (Finlanda). În prezent desfășoară proiecte de cercetare privind programele de dezvoltare personală și spirituală și modul în care acestea sunt conectate la transformările pieței muncii din România.


George Iulian Zamfir (Junior Researcher)

În ultimii zece ani, George a participat la proiecte de cercetare focusate pe producția marginalizării sociale și discriminării etnice printr-o plajă largă de procese: accesul la locuire, educație, servicii medicale, muncă, migrație, cât și politici teritoriale de dezvoltare. Pe lângă cercetarea academică și militantă, în ultimi ani s-a concentrat pe activismul pentru dreptul la locuire ca parte a grupului Căși Sociale ACUM în Cluj, la nivel național prin coaliția Blocul pentru Locuire, cât și internațional prin Coaliția Europeană pentru Dreptul la Locuire și la Oraș.


Oana Pop (Junior Researcher)

Studentă doctorandă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj. Cercetarea mea se concentrează asupra modului în care fabricile socialiste au creat și gestionat elemente de infrastructură pentru socializarea muncilor domestice, un subiect pe care am început să îl explorez în timpul programului de masterat la CEU în perioada 2012-2015. În general sunt interesată de dimensiunile de gen ale muncii industriale și de politicile care au modelat accesul femeilor la muncă remunerată în ultimele decenii ale socialismului de stat.


Ionut Foldes (Junior Researcher)

Ionut Foldes este membru în echipa de cercetare de la Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor și asistent universitar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. În anul 2020 a finalizat studiile sale de doctorat în sociologie cu prezentarea lucrării sale de cercetare despre familii transnaționale din România. Domeniile sale de interes sunt demografia și sociologia populației, sociologia familiei, migrație și metode cantitative de cercetare socială.

 

Cristina Badiță (Junior Researcher)

Cristina Bădiță: Doctorand în cadrul Școlii doctorale Sociologie, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca, Romania. Interesele de cercetare vizează antropologia instituțională, politici publice, psihologia migrației, cetățenie.

 

Raluca Perneș (Junior Researcher)

Raluca Perneș este doctorand la Școala Doctorală de Sociologie, Universitatea Babeș-Bolyai. Interesele ei de cercetare sunt legate de inegalitate socială, stat, cetățenie și relații de proprietate. Proiectele de cercetare pe care a lucrat în anii precedenți au avut drept focus forța de muncă și transformările economice, pluralismul legal și relațiile interetnice. A predat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai și la departamentul de Antropologie al University College London.


Dana Solonean (Junior Researcher)

Dana Solonean este doctorandă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai. A obținut o diplomă de licență în planificare teritorială și o diplomă de masterat în cercetare sociologică la Universitatea Babeș-Bolyai. Timp de mai mulți ani a coordonat proiecte educaționale în sectorul ONG din Polonia. Este interesată de educație, guvernare și migrație.

 

Ragna Lillevik (Junior Researcher)

Ragna Lillevik este o cercetătoare la Institutul de Muncă și Cercetare Socială – Fafo și deține un doctorat in Științe Politice la Universiatea din Oslo. Interesele ei de cercetare sunt dezvoltarea și implementarea politicilor cu un focus pe migrație, integrare și diversitate. Cercetările lui Lillevik se focalizează pe tensiunile dintre scopurile politicilor aflate în conflict și dintre politici si practică. Ea are o experiență bogată în munca de teren și în proiecte bazate pe multiple metode de cercetare, și în munca cu grupurile marginalizate precum migranții făra acte, azilanții și refugiații.


Silje Andresen (Junior Researcher)

Silje Andresen este o cercetătoare doctorandă la Universitatea din Oslo și Institutul de Muncă și Cercetare Socială – Fafo. În primavara lui 2021 va susține teza ei de doctorat despre munca profesorilor cu probleme controversate în școlile din Norvegia. Andresen a lucrat în cadrul mai multor proiecte de cercetare la Fafo, în cadrul cărora interesele ei de cercetare s-au focalizat în principal pe educație și integrare, implementarea politicilor publice și a metodelor calitative.


Alexandru Burlacu (Junior Researcher)

Alexandru M. Burlacu este doctorand în cadrul Școlii doctorale „Studii de populație și Istoria minorităților naționale”, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Interesele de cercetare vizează antropologia istorică, migrațiile, istoria industrializării și a economiei politice.

 

Manuel Mireanu (Junior Researcher)

Manuel Mireanu are un doctorat în științe politice de la Central European University din Budapesta. În prezent este editor la “Cărămida, ziarul dreptăţii locative.” Ariile sale academice de interes sunt în special studiile critice de securitate,studiile urbane, precum și criminalizarea categoriilor marginalizate în societate. Pe plan secundar, a cercetat și scris pe teme de istorie, politică externă și relații internaționale. Momentan lucrează la o cercetare independentă despre istoria anticomunismului in România anilor 1918 – 1919.


Timea Abram (MA Researcher)

Abram Timea, masterandă în cadrul Facultății de sociologie și Asistență socială- Universitatea Babeș-Bolyai, la masteratul de Cercetare sociologică avansată. În paralel urmez și masteratul de Asistență socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere, în cadrul aceleași facultăți. Am studiat fenomenul festivalurilor de muzică în România la nivel licență pentru specializarea antropologie. Principalele domenii de interes de cercetare se conturează în jurul artei cum ar fi: muzică, teatru, film; dar și în alte domenii cum ar fi muncă, justiție.


Denisa – Luciana Ursu (MA Researcher)

Denisa Ursu este absolventă a Facultătii de Sociologie şi Asistență Socială. În prezent este studentă în cadrul masterului de Cercetare Sociologică Avansată şi al masteratului Istoria Ideilor, Istoria imaginilor. O pasionează temele sociale cât şi a artele vizuale (fotografie, pictură, cinematogeafie). Licența ei a fost despre o analiză sociologică a fotografiei.

 

Kiss Andrea Erika (MA Researcher)

Kiss Andrea Erika, studentă la masterul de Cercetare Sociologică Avansată, în cadrul facultății de Sociologie și Asistență Socială, Cluj. Totodată, a studiat Resurse Umane, tot în cadrul aceleiași facultăți. Activitățile în care s-a implicat sunt cele de voluntariat și în cadrul a trei studii de cercetare, în parteneriat cu Metro Media Transilvania.

 

Denisa Duma (MA Researcher)

Denisa Duma locuiește în Cluj-Napoca iar acum este studentă în cadrul masterului de Cercetare Sociologică Avansată de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Are licența în Antropologie, în cadrul aceleași facultăți unde a realizat o cercetare de teren bazată pe reprezentările românilor asupra etniei huțule. Spre finalul liceului, interesul ei față de științele socio-umane a început să crească iar momentan este interesată în mod special de studiile bazate pe minoritățile etnice, inegalități sociale și stratificare socială.


Ioana Ivan (MA Researcher)

Ioana Ivan este psiholog clinician sub supervizare și studentă în cadrul programului masteral de psihoterapie al Facultății de Psihologie, UBB. Interesele ei de cercetare se află la confluența socio-antropologiei muncii, construirii identității marginale și rolului capitalului cultural în consumul de substanțe. În prezent, studiază impactul stărilor alterate de conștiință induse farmacologic asupra performanței psihoterapeuților.


Hestia Delibas (MA Researcher)

Hestia-Ioana Delibas este doctorandă în programul “Democracy in the  XXI” oferit de  de Centrul de Studii Sociale (CES) de la Universitatea din Coimbra. Interesele sale de cercetare se plasează în jurul justiției sociale și de mediu, a politicii rurale emancipatoare și a decolonialismului, cu accent pe spațiile post-socialiste. A absolvit Masterul în Cercetare Sociologică avansată și Licența în Antropologie în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Începând din 2021, este doctorandă în proiectul JustFood: De la rețele alimentare alternative la justiția de mediu, finanțat de Fundația pentru Știință și Tehnologie, Portugalia. De asemenea, este colaboratoare la Sociolink, Platforma online de sociologie și antropologie socială.