Analiza situației romilor din comunități marginalizate din Baia Mare în contextul politicilor privind dezvoltarea, locuirea și munca

Document de analiză și recomandări de politici publice rezultat din proiectul de cercetare

„Muncă precară și locuire periferică. Practicile socio-economice ale Romilor din România in contextul relațiilor industriale și dezvoltării teritoriale inegale”Contribuție din partea partenerului norvegian la Analiză și recomandări de politici publice, rezultate din proiectul de cercetare PRECKWORK