Comunicate de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

28.02.2021, Cluj-Napoca

PROIECTUL UBB „MUNCĂ PRECARĂ ȘI LOCUIRE PERIFERICĂ”, PREZENTAT DE CERCETĂTORII CLUJENI AUTORITĂȚILOR DIN MARAMUREȘ

O echipă de sociologi de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a avut recent o serie de întâlniri cu reprezentanți ai diverselor instituții locale din județul Maramureș pentru a discuta colaborarea dintre cele două părți pe care o presupune proiectul „Muncă precară și locuire periferică”, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene.

Proiectul este unul inovativ, ce studiază procesul de dezindustrializare care a avut loc în România la începutul anilor 1990 și impactul social și economic de lungă durată pe care l-a avut asupra populației.

Această primă întâlnire a constituit un prilej de prezentare a proiectului și de schimburi de idei. Discuțiile s-au concentrat pe modurile în care a fost afectată viaţa oamenilor din Baia Mare și județul Maramureș în contextul proceselor de industrializare și dezindustrializare, dar și de politicile de dezvoltare teritorială.

Un alt aspect al discuției a vizat reindustrializarea, situația principalilor angajatori locali, precum şi efortul de trecere la industria “verde”.

Invitații au subliniat importanța factorului cultural precum și a investitorilor “creativi” pentru dezvoltarea economică a orașului și a județului. În același timp aceștia au sesizat și prezența unui proces de urbanizare slab reglementat, care include așezări informale și zone periferice din punct de vedere economic și social.

S-a discutat, de asemenea, și despre o potențială colaborare privind viitoarea strategie de dezvoltare a orașului, reprezentanții autorității locale arătându-și deschiderea de a sprijini cercetarea grupului de sociologi și economiști de la UBB, punând la dispoziție expertiza lor și oferind acces la informații, arhive și alte resurse.

În această etapă a proiectului, sociologii clujeni efectuează câteva vizite de cercetare în cartierele din Baia Mare, sau localități mono-industriale (minerite) și spații industrializate din Maramureș, în care se dorește reperarea celor mai importante probleme sociale și economice cu care această regiune se confruntă.

La întâlnire au participat, din partea instituțiilor locale, reprezentanți ai următoarelor direcții: Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, Consiliul Județean Maramureș, Direcția Arhitect Șef, Compartiment Dezvoltare Teritorială, Consiliul Județean Maramureș; Direcția Economică și Patrimoniu, Consiliul Județean Maramureș și Serviciul Public Ambient Urban, Primăria Baia Mare.

Proiectul „Muncă precară și locuire periferică” se concentrează pe regiunea de nord a României, în special pe zona Maramureșului și orașul Baia Mare. În perioada socialistă aici a funcționat unul dintre cele mai importante centre de prelucrare a metalelor neferoase (aur, zinc, plumb, cupru), care era conectat la numeroase exploatări miniere din regiune. La începutul anilor 1990, din cauza privatizărilor și restructurărilor economice, a avut loc o amplă decădere economică a acestei zone. Proiectul urmărește înțelegerea condițiilor de trai și muncă ale populației din această regiune și a modului în care aceasta a fost afectată de transformările amintite.

Echipa de cercetare este una multidisciplinară și este alcătuită din sociologi, antropologi, economiști și istorici din România și Norvegia. Proiectul, care se derulează în perioada 2020-2023, are de asemenea ca scop generarea unor propuneri concrete de politici publice care să contribuie la o mai mare incluziune socială și la o dezvoltare urbană sustenabilă.

COMUNICAT DE PRESĂ

28.12.2020, Cluj-Napoca

Specialiștii din cadrul Universității Babeș-Bolyai au demarat la finalul acestui an un proiect inovativ de cercetare despre procesul de dezindustrializare ce a avut loc în România la începutul anilor 90 și impactul social și economic de lungă durată pe care acesta l-a avut asupra populației de-a lungul ultimelor decenii. Titlul proiectului de cercetare este: “Muncă precară și locuire periferică. Practicile socio-economice ale Romilor din România in contextul relațiilor industriale și dezvoltării teritoriale inegale.” Echipa de cercetare este una multidisciplinară și este alcătuită din sociologi, antropologi, economiști și istorici din România și Norvegia. Colectivul român de cercetători este coordonat de prof. univ. dr. Eniko Vincze, unul dintre cei mai importanți specialiști în politicile de dezvoltare și locuire din România, în timp ce colectivul norvegian este coordonat de Jon Horgen Friberg, profesor și director de cercetare în cadrul Institutului pentru Muncă și Cercetare Socială (FAFO) din Oslo. Proiectul este finanțat de Granturile SEE și Norvegiene și Guvernul României, și se desfășoară pe o perioadă de trei ani (2020 – 2023).
Cercetarea se focalizează pe regiunea de nord a României, în special pe zona Maramureșului și orașul Baia Mare. În perioada socialistă aici a funcționat unul dintre cele mai importante centre de prelucrare a metalelor neferoase (aur, zinc, plumb, cupru), care era conectat la numeroase exploatări miniere din regiune. La începutul anilor 90, datorită privatizărilor și restructurărilor economice, a avut loc o amplă decădere economică a acestei zone. Proiectul de cercetare urmărește înțelegerea condițiilor de trai și muncă ale populației din această regiune și a modului în care aceasta a fost afectată de transformările amintite.
O temă importantă de analiză o constituie relațiile industriale și fenomenul dezvoltării inegale ce a rezultat în urma reformelor economice și terapiilor de șoc administrate industriilor românești. Proiectul analizează formele de precaritate ce au apărut în urma dezindustrializării și cum au contribuit acestea la apariția unor pungi de sărăcie la marginea orașelor. Vor fi studiate, de asemenea, fluxurile de migrație internă și transnațională datorate precarității economice. În ultimul deceniu a avut loc însă și un proces de re-industrializare și revitalizare a regiunii, precum și conectarea ei la investiții trans-naționale de capital. În aceste condiții, studiul își propune să elucideze cum sunt integrate categoriile de populații sărăcite în noua economie a orașului.
Noutatea adusă de acest proiect de cercetare este încercarea de a conecta analiza evoluțiilor relațiilor industriale la perspectiva rasializării romilor săraciți de-a lungul proceselor de transformare ce au avut loc în câmpul muncii, locuirii și migrației. Proiectul își propune, de asemenea, să genereze propuneri concrete de politici publice care să contribuie la o mai mare incluziune socială și la o dezvoltare urbană sustenabilă.